Foto: www.kristofferthuestad.com www.vågåleve.no #vågåleve.no Foto: www.kristofferthuestad.com www.vågåleve.no #vågåleve.no Foto: www.kristofferthuestad.com www.vågåleve.no #vågåleve.no Foto: www.kristofferthuestad.com www.vågåleve.no #vågåleve.no Foto: www.kristofferthuestad.com www.vågåleve.no #vågåleve.no Foto: www.kristofferthuestad.com www.vågåleve.no #vågåleve.no
Foto: www.kristofferthuestad.com www.vågåleve.no #vågåleve.no Foto: www.kristofferthuestad.com www.vågåleve.no #vågåleve.no Foto: www.kristofferthuestad.com www.vågåleve.no #vågåleve.no Foto: www.kristofferthuestad.com www.vågåleve.no #vågåleve.no Foto: www.kristofferthuestad.com www.vågåleve.no #vågåleve.no Foto: www.kristofferthuestad.com www.vågåleve.no #vågåleve.no

Natur og fritid!

Lalm ligg i Vågå kommune, midt mellom Vågå og Otta, og har a. 330 innbyggjarar.  Bygda har storslegen natur, spennande historie, trygge oppvekstvilkår for borna og er ein trygg plass å bu for store og små. 

Frå bustadfeltet, og elles i Lalm sentrum, er det gangavstand til det meste: Butikk/post/tipping, barnehage og skule, samfunnshus, idrettsplass, ishockeybane, ljosløype og ein del arbeidsplassar.

Rundt Lalm er det skog og fjell på alle kantar, og i dalbotnen brusar Ottaelva grøn og frisk. Inne på Tolstadåsen finst det både sopp og bær. Om hausten er tytebærlyngen raud så langt ein kan sjå.

Plass til alle!

Bygda har plass til alle som vil flytte hit. Om du er åleine eller har med deg familie, om du er ung eller gamal, eller om du ønskjer å flytte ei bedrift frå ein travel by til ein stad med fin natur, er du velkomen til Lalm, ei bygd mellom  Jotunheimen og Rondane.

Vil ein reise litt lenger bort, er både Jotunheimen og Rondane innan rekkevidde. Det er ikkje lang biltur til Gjendesheim der du kan gå Besseggen eller til Veodalen og Glitterheim. Høvringen er også ein kort køyretur unna.

Vatn og elver er rike på fisk. Aure og harr kan ein ta på stong langsmed Ottaelva, og dei idylliske fiskeplassane på begge sider av elva er mykje brukte av turistar og bygdefolk. Alt slags storvilt og småvilt finst her i rikeleg mon.

Når vi pratar om dei verkeleg store klassikarane innan isklatring, så er det umogleg å koma utanom Jukulkula på Lalm i Vågå. Alle som har klatra Jutulkula veit godt kvifor. Dei som ikkje alt har gjort det, bør snarast råd kvesse øksene sine..

Vågå kommune har lagt ut 12 (5 stk.bebygde) nye bustadtomter på Lalm som trygt kan seiast å vera dei finaste i Vågå.  Tomtene ligg skjerma for vind i solvendt, frodig skogterreng med fjellheimen som næraste nabo. Det er stutt veg til skule, barnehage, leikeareal, butikk og bussamband. Kontakt kommunen for å få pris! Kontakt Vågå kommune.

Turkart over Lalm

Turkart over Lalm er i salg her, eller på Coop Marked Lalm. Kartet koster kr. 50,-

Lalmsbrosjyre

Brosjyre med informasjon om Lalm kan hentes på Coop Marked Lalm. Her står det litt om hva som er på Lalm og hvor fint bygd vi har. Brosjyren er gratis.