Skole/barnehage/foreninger


(OBS! Kontakt lag/foreninger direkte, videreformidler ikke herfra)

Lalm skule og barnehage
På Lalm skule og barnehage hjelper vi kvarandre å bli trygge og sjølvstendige, så vi kan lære mest mogleg. Ligg idyllisk til ved skogkanten med mykje plass til leik og moro. www.vaga.kommune.no

Barnehagen består av ein toavdelings som vart nyopna 13.november 2008. Den har nå plass til 48 ungar og er topp moderne, både i utstyr og innredning.
Skulen er delt i 1.-7. steg og er firdelt. Det vil si at stega er mykje saman i timane.  www.vaga.kommune.no


Lalm samfunnshus SA
ble åpnet i 1958 og er et samlingspunkt i bygda, her arrangeres det fester, selskaper, musikkøving for Lalm Musikkforening og Lalm Ungdomsbrass, samt møter og annet. Lalm skule og barnehage bruker storsalen til forskjellige aktiviteter, som gymnastikk og teater m.m. Her er det allidrett og annen trim gjennom idrettslaget m. m. Et naturlig samlingspunkt ved 1 og 17 mai. Les mer på www.lalmsamfunnshus.no

Lalm vel og grendeutvikling
Lalm vel ble stiftet i juni 1974. Driver med forskjellige ting på Lalm. De setter opp juletre og pynter til jul og arrangerer julegateåpning på Lalm. Lalm grendeutvikling ble startet i 1997.  Lalm Vel og Lalm Grendeutvikling slo seg sammen 30. mai 2006 til Lalm Vel og Grendeutvikling. En aktiv forening som prøver å utvikle Lalm til en god plass å bo.

Lalm arbeiderlag vart stifta i 1928. Dei har mange medlemmer, og står for 1. mai-feiring på Lalm kvart år. Arbeidarlaget talar elles Lalm si sak når det trengst.

Lalm musikkforening ble stiftet av Bårstad gruvearbeiderforening i 1932. Offisielt vart musikkforeninga stifta i 1933. Den sentrale ledelsen i Østlandske Stenexport AS støtta foreninga økonomisk ved kjøp av instrument. Det vart difor skrive eit punkt i vedtektene, at dersom foreninga vart nedlagt skulle eigendelane gå attende til gruveforeninga.  Det var Ingebret Dissen som var ildsjela bak stiftinga av foreninga. Han kom frå Sel, og hadde interessa for korpsmusikk i blodet. Som forpaktar av Bårstad gard, kom han i nær kontakt med arbeidarane på mølla og i kleber brota. På Bårstad arbeidde det den gong ca. 60 personar, og ei gruveforening var det ”brukeleg” å ha i slike miljø. Blant desse arbeidarane og andre på Lalm, vart det ei vaknande interesse for å starte eiga musikkforening. 

På midten av 80 tallet blomstret Lalm musikkforening opp og hadde nær 40 medlemmer. Mye av æren for at det skjedde, har Rolf Lund Thønset, som var dirigent fra 1984-91. De siste årene har Lalm musikkforening utviklet seg fra janitsjarkorps til et brassband, slik det er i dag. Musikkforeningen har mange aktive medlemmer.

Lalm pensjonistforening ble stiftet i 1973 og har mange medlemmer. Har et møte i måneden med variert program. Hyggelig treff med underholdning hver gang, loddsalg og hyggelig prat. Har årlige pensjonistturer. Ønsker oss flere medlemmer.

Lalm idrettslag vart stifta i 1936 med mange medlemmar, med bakgrunn i dei fleste idrettane.  Har eigne grupper for bl.a: Ski, friidrett, Trim/tur m.m. Disponerar eigen idrettsplass for fotball og friidrett, lysløype, skianlegg på Heidalsskogen (sammen med Heidal).  5 km lysløype på Heidalskogen. www.lalmil.no

Lalm ishockeyklubb - Proel Arena Klubben ble stiftet desember 2011 og er en særklubb registrert i både idrettsforbundet og Norges ishockeyforbund. Når banen står ferdig blir dette den eneste godkjente banen mellom Lillehammer og Trondheim. www.lalmhockey.no

Norsk Sarkoidose Forening ble stiftet 23. september 2002. Foreningen skal være en støttespiller til alle som har sykdommen og samtidig arbeide for at sarkoidose blir allment kjent blant helsepersonell og helsemyndigheter.   www.sarkoidose.

Kvinnelaget "Viljen" ble stiftet i februar 1999. Hovedoppgaven er å støtte prosjekter og tiltak for ungdom og eldre på Lalm. Er støttelag til trygdeboligene på Lalm - et kjærkomment og nødvendig tiltak i bygda. Det er en stiftelse som driver trygdeboligene på Lalm, ikke kvinnelaget "Viljen".

Lalm kapellnemnd ble stiftet i 1942 og har arbeidet for bygging av kapell /kirke på Lalm. Kvinnene i nemnda har arrangert mange tilstelninger, og samla inn en større pengesum til dette formålet.